Hồ sơ thị trường Trung Quốc

  • Tên chính thức: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
  • Thủ đô : Bắc Kinh
  • Quốc khánh: 1/10
  • Diện tích: 9.600.000 km2, đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Canada
  • Dân số: 1.349.585.838 (tính đến hết tháng 6/2013), Trung Quốc là một quốc gia có nhiều dân tộc. Dân tộc Hán là chủ yếu, ngoài ra còn có 55 dân tộc ít người (chiếm 6% dân số cả nước và phân bổ trên 50-60% diện tích toàn quốc)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng nhân dân tệ (RMB), 1USD = 6.11RMB (tháng 1/2014)
  • Thể chế: Theo Hiến pháp Trung Quốc, nước CHND Trung Hoa là một nước XHCN của nền chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công nông làm nền tảng. Chế độ XHCN là chế độ cơ bản của Trung Quốc. Chuyên chính nhân dân là thể chế của nhà nước.
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

097 178 0388 Ms. Duyên

hoancauquocte@gmail.com

Đăng ký dịch vụ
mã bảo mật